Naslov Autor(i) Jezik
2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. G. Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN I PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G. Ivana Mustafa
Hrvatski
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. G. Ivana Mustafa
Hrvatski
FIN. PLAN ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. Ivana Mustafa
Hrvatski
JAVNA NABAVA Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2017. GOD. Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2018. GOD. Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. Ivana Mustafa
Hrvatski
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
ZAVRŠNI RAČUN Ivana Mustafa
Hrvatski
1.rebalans fin.plana PRIHODA 2012..xls Ivana Mustafa
Hrvatski
1.rebalans fin.plana RASHODA 2012..xls Ivana Mustafa
Hrvatski
2. rebalans Financijskog plana za 2015. godinu.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
2. rebalans fin. plana za 2014. godinu.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Bilješke 2019-12 .docx Ivana Mustafa
Hrvatski
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019.xls Ivana Mustafa
Hrvatski
Financijski izvještaj 2020.zip Ivana Mustafa
Hrvatski
FIN.PLAN ZA 2012..xls Ivana Mustafa
Hrvatski
izmjene i dopune plana 2020.g.zip Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN NABAVE ZA 2012.GODINU.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
PLAN PRIHODA 2015-2017-tablica Županija slatiiiii.xls Ivana Mustafa
Hrvatski
Prijedlog FIN.PLANA za 2015. i projekcije 2016.i 2017.g. NA DRUGOJ I TREĆOJ RAZINI.xlsx Ivana Mustafa
Hrvatski
prijedlog plana nabave za 2015.godinu slatiiiii.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
Projekcije za 2013. i 2014..xls Ivana Mustafa
Hrvatski
Usporedba izvršenja Financijskog plana 2015. godine.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski