2014-12-10 14:06:44

ODABIR LOGOTIPA ZA ERASMUS + PROJEKTE OBRTNIČKE ŠKOLE KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Rok za predaju logotipa je prošao – hvala svima koji su bili kreativni i maštoviti! Sada je vrijeme za odabir najboljeg logotipa.

LOGOTIPOVE SU PREDALI:

Matija Dolenec, 1. a Viktor Gabaj, 3. a Krsto Jakupek, 2. a Matija Kolarić, 1. b Neven Komes, prof. Josip Kušec, 2. i Viktorija Lovrić, 4.b Leon Međimurec, 3. a

 

GDJE POGLEDATI LOGOTIPOVE

Prijedlozi logotipova moći će se vidjeti na panou nasuprot rasporedu u hodniku Škole, na projekciji na TV-u na hodniku i u knjižnici, na mrežnoj i Facebook stranici Škole.

 

KAKO GLASATI

Učenici će putem Facebook stranice Škole moći označiti koji im se logo najviše sviđa, a svaki predstavnik razreda u Vijeću učenika dat će jedan glas na sastanku Vijeća učenika 19. prosinca 2014. godine. Nastavnici će također moći dati svoj glas logotipu koji im se najviše sviđa.

 

DO KADA GLASATI

Glasovi za najbolji logotip primaju se do kraja petka 19. prosinca 2014. godine.

 

OBJAVA REZULTATA

Konačna odluka o odabranom logotipu bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole početkom idućeg polugodišta.

 

Za više informacija možete se obratiti školskoj knjižničarki prof. Mraz ili pedagogu prof. Terstenjaku.

 

LOGOTIPOVI ZA KOJE SE MOŽE GLASATI su sljedeći (navedeni nasumičnim redoslijedom).

 

Logotip br. 1

Plava  je boja škole, a zelena simbolizira projekte OBŠKC. Vodovi simboliziraju sklopove vezane uz sve elektro smjerove, a drvo je simbol ekološke osviještenosti.

 

Logotip br. 2

Plava boja predstavlja boju škole, zvjezdice su simbol EU, a okrugli oblik logotipa simbolizira zajednicu. 

 

Logotip br. 3

Oblik zupčanika u logotipu simbolizira tehničku školu koja obuhvaća tehnička zanimanja. Zupčanik kao krug simbolizira zajednicu (učenika i učitelja). Plava boja ne izaziva agresivnost, a munja predstavlja sva električna zanimanja i opasnosti koje se javljaju u tim zanimanjima.

 

Logotip br. 4

Pozadina logotipa i zvjezdice označavaju Europsku uniju. Dječak sa logotipom Škole označava učenika Obrtničke škole Koprivnica, a knjiga označava njegov smjer i usavršavanje znanja. Slagalica predstavlja države EU i neke od država u koje se ide na usavršavanje. Palac prema gore označava uspješnu suradnju.

 

Logotip br. 5

Na logotipu se nalaze utikač i zvijezda. Utikač simbolizira tehničke smjerove u našoj školi, a zvijezda znak plus iz imena projekata "Erasmus+". Svi dijelovi logotipa su napravljeni u plavoj boji koja prezentira Školu. 

 

Logotip br. 6

Zvjezdice oko logotipa simboliziraju Europsku uniju. Kist simbolizira zanimanje soboslikar, munja elektro zanimanja, čaša zanimanje konobara, a ključ bravare. Kuhinjska kapa simbolizira kuhare i pekare, pipa simbolizira instalatere, sjekira stolare i montere suhe gradnje, a odvijač automehaničare. Kula simbolizira grad Koprivnicu, a OBSK Obrtničku školu.

 

Logotip br. 7

Simbol predstavlja školu, učenike i nastavnike, zajedništvo i suradnju te Europsku uniju.
Plavu boja je vjerojatno najpopularnija boja u dizajnu logotipa, a siva je neutralna i dobro se slaže s većinom drugih boja.

 

Logotip br. 8

Logotip sadrži simbole Europske unije, Erasmus + programa i Obrtničke škole koji prikazuju međusobnu suradnju. Predmeti predstavljaju razna zanimanja: žarulja elektrotehničare i elektromontere, računalo tehničare za računalstvo, stolac stolare, cvijeće pomoćne cvjećare, sladoled slastičare, kruh pekare, a brava bravare.

Logotip br. 9

Temeljna boja je plava koja simbolizira Europsku uniju, kao i žute zvjezdice u tom plavom krugu. Zelena pak simbolizira školsku osviještenost za okoliš.  Logo je u obliku kruga jer on simbolizira povezanost između učenika, profesora i vanjskih čimbenika.

Logotip br. 10

Temeljna boja je plava koja simbolizira Europsku uniju, kao i žute zvjezdice. Plava nije tamna iz razloga što je ova škola tolerantna. Zelena prikazuje ekološku osviještenost. Glavni dio loga je „+“ jer on simbolizira Erasmus+. Zvjezdice su u krugu jer simboliziraju solidarnost i jednakopravnost. 

Logotip br. 11

Na ovom logu spojena je Obrtnička škola sa Europskom unijom. Crveno Š u logu Obrtničke škole simbolizira uzajamnu ljubav i razumijevanje između učenika i profesora.


Obrtnička škola Koprivnica