2020-08-12 11:16:36

UPISI U 1. RAZRED - JESENSKI UPISNI ROK

Upisnice i ostala dokumentacija koja je uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada, potvrda školske medicine i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u dostavljaju se na jedan od dva slijedeća načina:

1. osobno u Obrtničku školu Koprivnica dana 02. 09. 2020.  u vremenu od 09 do 14 sati ili

2. elektroničkim putem na elektronsku adresu: ured@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr

Dokumentaciju ćete slati  02. 09. 2020. u vremenu od 09 do 14 sati.

Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati na gore navednu adresu.

Po primitku dokumetacije Obrtnička škola Koprivnica će pisanim odgovorom na mail potvrditi primitak dokumentacije.

Ako niste dobili mail od strane Obrtničke škole Koprivnica da je dokumentacija zaprimljena, smatra se da Obrtnička škola Koprivnica nije zaprimila vašu dokumentaciju, pa vas molimo da ponovite prijavu.

Molimo da u e-poruci dostavite i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela).

Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika.

 

 


Obrtnička škola Koprivnica