2020-09-15 10:55:01

PODJELA POTVRDA NA JESENSKOM ROKU DRŽAVNE MATURE 2019./2020.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature na jesenskom roku je 17. rujna  2020.  u  9 sati u Tajništvu (s vanjske strane-ne ulaziti u školu).

          Sve nepodignute potvrde o položenim ispitima pristupnici će moći preuzeti i nakon toga roka u tajništvu škole. 


Obrtnička škola Koprivnica