Naslov Autor(i) Jezik
FINANCIJE Ivana Mustafa
Hrvatski
PRISTUP INFORMACIJAMA Ivana Mustafa
Hrvatski
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNAVANJU PUTNIH NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE Ivana Mustafa
Hrvatski
PROCEDURA O STVARANJU UGOVORNIH OBVEZA Ivana Mustafa
Hrvatski
PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITKA Ivana Mustafa
Hrvatski
PROCEDURA PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI SVJEDODŽBE I DIPLOME Ivana Mustafa
Hrvatski
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA Ivana Mustafa
Hrvatski
REGISTRI I BAZE PODATAKA IZ NADLEŽNOSTI OBRTNIČKE ŠKOLE KOPRIVNVICA Ivana Mustafa
Hrvatski
SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA - pozivi Ivana Mustafa
Hrvatski
ŠKOLSKI ODBOR OBRTNIČKE ŠKOLE KOPRIVNICA Ivana Mustafa
Hrvatski
ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OBRAZOVANJA Ivana Mustafa
Hrvatski
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2014. GODINU Ivana Mustafa
Hrvatski
Izmjene i dopune Statuta - 2016.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Izmjene i dopune Statuta-2016.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Kućni red OBKC.docx Ivana Mustafa
Hrvatski
Odluka o osnivanju Obrtničke škole Koprivnica.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Osnivanje škole - popis poslova.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o korištenju službenih vozila u Obrtničkoj školi Koprivnica.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi-objavljen 28.03.2019..docx Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Obrtničke škole Koprivnica.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
PRAVILNIK o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.docx Ivana Mustafa
Hrvatski
PRAVILNIK_O_PROVEDBI_PRAKTICNE_NASTAVE.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o radu Obrtničke škole Koprivnica Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik o radu OBSKC.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
Pravilnik ZOPožar.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
Procedura obavljanja praktične nastave učenika u školi za potrebe institucija s područja Koprivničko-križevačke županije.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski
STATUT - 2019 - objavljen 28.03.2019..doc Ivana Mustafa
Hrvatski
Statut Obrtničke škole Koprivnica-2013.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
STATUT OBSKC-2015.doc Ivana Mustafa
Hrvatski
Statut OBSKC.pdf Ivana Mustafa
Hrvatski